Wet Lokaal Spoor

In de nieuwe Wet Lokaal Spoor worden de stadsregio’s verantwoordelijk voor de
veiligheid en het beheer van het regionale railnetwerk. Hiervoor is het noodzakelijk dat er juridisch voldoende mogelijkheden zijn om de concessiehouder op zijn prestaties te kunnen beoordelen. Daarom hebben het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam een beheervisie en veiligheidsplan opgesteld. De beheervisie en het veiligheidsplan zijn hier te vinden.